I Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I EKSPLOATACJA KOTŁÓW PAROWYCH W ZMODERNIZOWANYCH BLOKACH ENERGETYCZNYCH

Modernizacja kotłów parowych

 

REFERATY:

Ludwik Cwynar, Marek Pronobis, Mirosław Krupa, Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
Przystosowanie kotłów do spełnienia wymagań ekologicznych

Ludwik Cwynar, Marek Pronobis, Mirosław Krupa, Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
Cieplno-przepływowe warunki pracy kotłów w związku z podwyższeniem mocy bloków

Marek Zdankiewicz, Energoprojekt Katowice S.A.
Ocena ryzyka awarii urządzeń ciśnieniowych kotłów w świetle przepisów i doświadczeń zagranicznych

Jerzy Dobosiewicz, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Warunki dalszej eksploatacji głównych rurociągów parowych po przepracowaniu 150.000 godzin

Jerzy Dobosiewicz, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Korozja rur ekranowych w kotłach z palnikami niskoemisyjnymi

Jerzy Trzeszczyński, Ewa Zbroińska- Szczechura, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Monitorowanie warunków eksploatacji bloku energetycznego dla potrzeb diagnostyki materiałowej

 

RAPORTY Z PRZEBIEGU MODERNIZACJI KOTŁÓW:

Stanisław Gębala, Jan Kucz, Elektrownia Jaworzno III S.A.
Doświadczenia eksploatacyjne po modernizacji instalacji paleniskowej w celu ograniczenia emisji NOx w El. Jaworzno III

Ziemowit Słomczyński, Jan Wojewoda, Elektrownia Łagisza S.A.
Modernizacja kotłów OP-380 w Elektrowni Łagisza

Stanisław Gruszka, Elektrownia Łaziska S.A.
Diagnostyka i eksploatacja kotłów parowych w zmodernizowanych blokach energetycznych

Roman Ratajczak, Elektrownia Rybnik S.A.
Uwagi eksploatacyjne po modernizacji bloków energetycznych w Elektrowni „Rybnik” S.A.

Grzegorz Boryczko, Elektrownia Siersza S.A.
Modernizacja kotłów w Elektrowni Siersza S.A.