Biuletyn Pro Novum 2/2016 - Energetyka, Nr 12/2016
Jerzy Trzeszczyński - Diagnostyka 4.0 wspierająca przedłużanie eksploatacji bloków 100 MW – 360 MW
Jerzy Trzeszczyński, Paweł Gawron, Wojciech Murzynowski - Wytyczne przedłużania eksploatacji zmodernizowanych bloków 100MW – 360MW
Kamil Staszałek, Radosław Stanek - Monitorowanie warunków eksploatacji kotłów na blokach 200MW w celu oceny wpływu pracy regulacyjnej na stan techniczny wybranych elementów i węzłów konstrukcyjnych bloków 200 MW
Sławomir Rajca, Ewald Grzesiczek - Uszkodzenia turbozespołów powodowane pracą regulacyjną oraz długotrwałymi postojami
Rafał Szyja, Bartosz Borcz - Przedłużanie eksploatacji instalacji rurociągowych ponad czas obliczeniowy na podstawie „Wytycznych przedłużania eksploatacji bloków 100MW-360MW" UDT oraz Pro Novum

Biuletyn Pro Novum 1/2016 - Energetyka, Nr 6/2016
Elżbieta Boehme-Śliwa, Stanisław Jagustyn (Fortum Silesia S.A.) - Doświadczenia z uruchomienia stacji generacji wody oczyszczonej (DEMINI) zamontowanej na terenie Fortum Silesia S.A.
Przemysław Syty, Adrian Sobczyszyn - Uszkodzenia korozyjne wężownic przegrzewacza pary ze stali austenitycznej w warunkach spalania biomasy
Przemysław Jurasz - Chemiczne oczyszczanie urządzeń – wzrost potrzeb, ograniczenia realizacyjne na urządzeniach długo eksploatowanych
Wojciech Brunné - Usuwanie źródeł spiętrzenia naprężeń w elementach krytycznych rurociągów poprzez zmiany konstrukcyjne