Biuletyn Pro Novum 1/2007 - Energetyka 2007, Nr 4

Trzeszczyński J., Dobosiewicz J. - Phased Array - metoda badań na miarę potrzeb, ale czyich?

Biuletyn Pro Novum 2/2007 - Energetyka 2007, Nr 6/7

Trzeszczyński J., Dobosiewicz J. - Phased Array — metoda wymagająca zdobywania dalszych doświadczeń

Dobosiewicz J., Brunné K. - Ultradźwiękowy pomiar grubości warstwy tlenków na powierzchni wewnętrznej

Brunné W. - Wpływ trasy rurociągu na jego bezpieczną eksploatację

Śliwa A., Gawron P. - Uszkodzenia korozyjne wężownic przegrzewaczy pary

Biuletyn Pro Novum 3/2007 - Energetyka 2007, Nr 12

Trzeszczyński J. - Kiedy diagnostyka przynosi korzyści?

Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E. - Ocena stopnia zużycia ciśnieniowych elementów kotłów pracujących w warunkach pełzania

Śliwa A., Gawron P. - Pasywacja rur mosiężnych, jako sposób przeciwdziałania procesom korozyjnym na początku ich eksploatacji

Murzynowski W. - Analiza stanu naprężeń i odkształceń metodą elementów skończonych (MES) w łopatce drugiego stopnia turbiny gazowej

Klepacki F. - Wpływ zmiany kształtu otworów na stan naprężeń w elementach walcowych