Biuletyn Pro Novum 2/2018 - Energetyka, Nr 12/2018
Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. - Diagnostyka zapewniająca bezpieczeństwo i wysoką dyspozycyjność bloków klasy 200 MW
Radosław Stanek, Jerzy Trzeszczyński, Marcin Dąbrowski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. Portal Bloki PRO® – innowacyjne narzędzie do kreowania i zarządzania wiedzą o stanie technicznym bloków klasy 200 MW
Stanisław Siedlecki, ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA; Wojciech Merdalski ” Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. - Podejście do utrzymania majątku w ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA metodą na sukces na Rynku Mocy
Wojciech Brunné, Bartosz Borcz, Marcin Kijowski, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” sp. z o.o. - Pełzanie i zmęczenie a stan techniczny długo eksploatowanych powyżej temperatury granicznej głównych rurociągów parowych bloków klasy 200 MW
Tomasz Gawroński, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.Wiesław Maliszewski, ekspert niezależny; Tomasz Żarnowski, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej oraz Veolia Energia Warszawa - Pomiary drgań rurociągów ciepłowniczych

Biuletyn Pro Novum 1/2018 - Energetyka, Nr 3/2018
Łukasz Górny (EIB S.A.) - Przedłużanie eksploatacji i elastyczna praca urządzeń elektrowni w kontekście ciągłości ochrony ubezpieczeniowej
Rafał Szyja - Ocena degradacji własności materiałów rurociągów pracujących w warunkach pełzania na podstawie badań nieniszczących, niszczących oraz obliczeń
Marcin Kijowski - Modernizacja zamocowań bloków 500 MW w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca - Diagnostyka turbin ciepłowniczych wspierająca przedłużanie ich eksploatacji powyżej 300 000 godzin