XI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Warunki eksploatacji urządzeń energetycznych powyżej 300.000 godzin

 

REFERATY:

Leszek Wiśniowski, PKE S.A. Centrum Zarządzania
Wydłużenie okresu eksploatacji bloków 200 MW w PKE S.A.

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Krzysztof Słota, ZRE Katowice S.A.
Strategia wydłużania czasu pracy długo eksploatowanych turbin parowych

Zdzisław Gawinowski, Roman Krejpcio, Czesław Krugiołka, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
300 000 h pracy urządzeń ZE PAK S.A. I co dalej?

Krzysztof Matula, Eugeniusz Moskal, Elektrownia Rybnik S.A.
Warunki eksploatacji wybranych urządzeń energetycznych w Elektrowni Rybnik o przewidywanym okresie pracy do 330 000 godzin

Wojciech Brunné, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Korzyści płynące z modernizacji instalacji rurociągowych w celu wydłużenia ich czasu eksploatacji

Tomasz Lorens, Kazimierz Ruszniak, Jakub Sawa, Energoremont Sp. z o.o.
Przegląd kierunków modernizacji długo eksploatowanych wymienników

Kazimierz Majka, Wojciech Majka, ECOL Sp. z o.o.
Gospodarka smarownicza w energetyce — aktualne trendy, potrzeby, wyzwania

Stanisław Gruszka, Janusz Kantor, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Modernizacje i technologie remontowe dla wydłużenia czasu pracy bloków 225/230 MW zainstalowanych w PKE S.A. Elektrowni Łaziska

Henryk Sobera, Elektrownia Kozienice S.A.
Turbozespoły 560 MW — modernizacje, eksploatacja i remonty

Janusz Jabłoński, PGE Elektrownia Turów S.A.
Działania zmierzające do przedłużenia żywotności elementów kotłów fluidalnych zainstalowanych w PGE Elektrownia Turów S.A. wynikające z dotychczasowych doświadczeń eksploatacyjnych

Alfred Śliwa, Paweł Gawron, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Czystość kotłów parowych, jako istotny warunek wydłużenia czasu ich bezawaryjnej eksploatacji

Jerzy Szklarz, Krzysztof Kusy, ZRE Katowice S.A.
Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Naprawa przez spawanie elementów układów przepływowych turbin parowych

Andrzej Błaszczyk, Andrzej Papierski, Jerzy Staniszewski, Andrzej Werner, Hydro-Pomp Sp. z o.o.
Awaria głównej pompy zasilającej blok energetyczny dużej mocy

Zbigniew Ekalt, Dariusz Ptak, Kazimierz Ruszniak, Energoremont Sp. z o.o.
Urządzenia wymiennikowe po 30 — 50 latach eksploatacji

Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Wytyczne oceny spoin, kolan rurociągów i komór pracujących w warunkach pełzania

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Monitorowanie warunków pracy długo eksploatowanych urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni, jako ważny element ich bezpiecznej eksploatacji

Filip Klepacki, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Własności długo eksploatowanej miedziowej stali walczakowej