XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka wspierająca pracę regulacyjną i efektywną produkcję elektrowni

 

Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum sp. z o.o.
DIAGNOSTYKA 4.0 WSPIERAJĄCA PRZEDŁUŻANIE EKSPLOATACJI BLOKÓW 100 MW-360 MW

 

Wojciech Murzynowski – Pro Novum sp. z o.o.
Mariusz Lipiński - IASE Sp. z o.o.
ZAAWANSOWANA ANALIZA PRACY REGULACYJNEJ BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

 

Sebastian Faruga - TAURON Wytwarzanie S.A.
WPŁYW NISKIEGO OBCIĄŻENIA BLOKÓW ENERGETYCZNYCH NA STAN TECHNICZNY JEGO ELEMENTÓW

 

Marek Froehlich - EDF Polska S.A.
ELASTYCZNOŚĆ PRACY BLOKÓW 200 MW – DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE

 

Stanisław Siedlecki - ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
WYKORZYSTANIE LM SYSTEM PRO+® DO BIEŻĄCEJ OCENY STANU TECHNICZNEGO BLOKU KLASY 200 MW W ELEKTROWNI OSTROŁĘKA B

 

Louis Jestin - Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA
Titus Mathe – Eskom, Group Technology
PRZYSZŁOŚĆ ‎ENERGETYKI WĘGLOWEJ A ŁAGODZENIE ZMIAN KLIMATYCZNYCH

 

Grzegorz Skowronek - UIBS Teamwork sp. z o.o.
IPOSYSTEM – INNOWACYJNA ODPOWIEDŹ NA POTRZEBY ZARZĄDZAJĄCYCH PRODUKCJĄ

 

Jerzy Trzeszczyński, Paweł Gawron, Wojciech Murzynowski – Pro Novum sp. z o.o.
WYTYCZNE PRZEDŁUŻANIA EKSPLOATACJI ZMODERNIZOWANYCH BLOKÓW 100 MW – 360 MW

 

Adrian Sobczyszyn - Pro Novum sp. z o.o.
Grzegorz Olewicz - EDF Polska S.A.
DIAGNOSTYKA KOTŁA ODZYSKNICOWEGO OU-192 BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI ZIELONA GÓRA

 

Stanisław Tokarski - Centrum Energetyki przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
ODBUDOWA MOCY POLSKIEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

 

Radosław Stanek – Pro Novum sp. z o.o.
NADZÓR DIAGNOSTYCZNY NAD STANEM TECHNICZNYM WALCZAKÓW KOTŁÓW TYPU OE667 ORAZ OE700

 

Radosław Stanek, Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum sp. z o.o.
DOŚWIADCZENIA PRO NOVUM W ZAKRESIE WYKONYWANIA NADZORU DIAGNOSTYCZNEGO POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁÓW BB-1150 I OP-650 Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY RYZYKA

 

Stephan Heyns, D.H. Diamond, A.J. Oberholster - Uniwersytet w Pretorii, RPA
MONITOROWANIE STANU URZĄDZEŃ W OPARCIU O NOWE METODY ANALIZY DRGAŃ NIESTACJONARNYCH - ZASTOSOWANIA W ENERGETYCE

 

Mariusz Lipiński, Edward Ziaja - IASE Sp. z o.o.
SYSTEM DIAGNOSTYKI I KONTROLI UKŁADÓW AUTOMATYCZNEJ REGULACJI JAKO NARZĘDZIE DO NADZORU PRACY I PROGNOZOWANIA DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH DLA BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

 

Kamil Staszałek, Radosław Stanek - Pro Novum sp. z o.o.
MONITOROWANIE WARUNKÓW EKSPLOATACJI KOTŁÓW NA BLOKACH 200 MW W CELU OCENY WPŁYWU PRACY REGULACYJNEJ NA STAN TECHNICZNY ICH WYBRANYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

 

Michał Jabłoński - Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
PRAKTYCZNE ASPEKTY WEJŚCIA W ŻYCIE WYMAGAŃ BAT DLA DUŻYCH OBIEKTÓW ENERGETYCZNEGO SPALANIA

 

Jan Storesund, Daniel Mångård - Inspecta Technology, Szwecja
KOROZJA NAPRĘŻENIOWA ELEMENTÓW URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

 

Sławomir Rajca, Ewald Grzesiczek - Pro Novum sp. z o.o.
USZKODZENIA TURBOZESPOŁÓW POWODOWANE PRACĄ REGULACYJNĄ ORAZ DŁUGOTRWAŁYMI POSTOJAMI

 

Filip Klepacki - ENERGOPROJEKT-KATOWICE S.A.
Stanisław Noworyta - TAURON Wytwarzanie S.A.
USZKODZENIA PRZEGRZEWACZA PARY ŚWIEŻEJ ZWIĄZANE Z OBECNYM CHARAKTEREM PRACY BLOKÓW 200 MW

 

Rafał Szyja, Bartosz Borcz - Pro Novum sp. z o.o.
PRZEDŁUŻANIE EKSPLOATACJI INSTALACJI RUROCIĄGOWYCH PONAD CZAS OBLICZENIOWY NA PODSTAWIE „WYTYCZNYCH PRZEDŁUŻANIA EKSPLOATACJI BLOKÓW 100 MW-360 MW" UDT ORAZ PRO NOVUM

 

Paweł Gawron - Pro Novum sp. z o.o.
DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE WPŁYW PRACY REGULACYJNEJ ORAZ POSTOJÓW NA USZKODZENIA KOROZYJNE ELEMENTÓW OBIEGÓW WODNO-PAROWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

 

Paweł Grześkowiak - Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego
INNOWACYJNE METODY BADAŃ I OCENY STANU TECHNICZNEGO URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

 

Bolesław Augustyniak - NNT Sp. z o.o.
INNOWACYJNE TECHNIKI DETEKCJI DEGRADACJI STALI FERRYTYCZNYCH I AUSTENITYCZNYCH EKSPLOATOWANYCH W ENERGETYCE

 

Jan Storesund, Kristin Steingrimsdottir, Tobias Bolinder - Inspecta Technology, Szwecja
ANALIZA PEŁZANIA W RUROCIĄGACH PAROWYCH

 

Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek, Przemysław Syty - Pro Novum sp. z o.o.
BADANIA SPECJALNE DŁUGO EKSPLOATOWANYCH WALCZAKÓW KOTŁÓW PAROWYCH

 

Radosław Sieczkowski - SPETECH Sp. z o.o.
WPŁYW CZYSTOŚCI GRAFITU NA NIEZAWODNOŚĆ USZCZELNIEŃ W POŁĄCZENIACH KOŁNIERZOWYCH

 

Jerzy Wawrzyńczyk - Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A., Grupa Sefako
NOWOCZESNE METODY ZWIĘKSZENIA ŻYWOTNOŚCI ELEMENTÓW MIELĄCYCH W MŁYNACH WENTYLATOROWYCH