Biuletyn Pro Novum 1/1995 - Energetyka 1995, Nr 6

Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E. Korozja rurek ze stopów miedzi skraplaczy turbin parowych
Dobosiewicz J. Odcynkowanie mosiężnych rurek skraplaczy turbin parowych

 

Biuletyn Pro Novum 2/1995 - Energetyka 1995, Nr 10

Trzeszczyński J. Przedłużenie eksploatacji i modernizacja elektrowni
Dobosiewicz J.  Ugięcia komór przegrzewaczy pary
Dobosiewicz J.  Korozja naprężeniowa rurek skraplaczy