IX Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

 

REFERATY:

Burkhard Brings, BayerAG (Niemcy)
Procedury oczyszczania i odkażania żywic jonowymiennych

Jim Irving, Purolite .Tnternational
Żywice jonowymienne o jednorodnym uziarnieniu

Jacek Grygierczyk, Energoprojekt-Katowice S.A.
Projektowanie stacji uzdatniania wody — nowe technologie, alternatywne źródła zasilania

Jerzy Zienkiewicz, Z.I.T.E. „Promat — Woda” Sp. z o.o.
Ultrafiltracja, jako alternatywa dla tradycyjnych metod filtracji

Dorota Sąkol, Wioletta Krzyżak, PKE S.A. Elektrownia Łagisza
Paweł Urbaś, Ondeo Nalco Polska Sp. z o.o.
Badania nad sposobem wstępnej obróbki wody z układu chłodzącego przed membranami mikrofiltracyjnymi

Andrzej Kowalczyk, Paweł Lirbaś, Ondeo Nalco Polska Sp. z o.o.
Technologie chemiczne Ondeo — Nalco w polskiej energetyce

Jan Marjanowski, Jarosław Ostrowski, Andrzej Kukiełko, Centrum Badawczo-Wdrożeniowe — „Unitex” Sp. z o.o.
Koszta inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji odwróconej osmozy, dekarbonizacji i zmiękczania wody na cele uzupełniania sieci ciepłowniczej

Władysław Kańtoch, PKE S.A. EC Katowice
Tomasz Jamrocha, ZENON Systems Sp. zo.o.
Doświadczenia dwuletniej eksploatacji instalacji ZeeWeed w EC Katowice

Jerzy Wawrzyńczyk, ZENON Systems Sp. z o.o.
Ograniczenie zawartości całkowitego węgla organicznego w wodzie zasilającej obieg kotłowy poprzez zastosowanie technologii ZeeWeed®

Jan Kwiatkowski, Ondeo Nalco Polska Sp. z o.o.
Systemy monitoringu i kontroli chemicznych programów Ondeo Nalco w układach chłodzących

Sławomira Wnuk, Elektrownia Kozienice S.A.
Peter Knosala, Christ AG (Szwajcaria)
Krzysztof Szyndler, Energotechnika — Projekt
Dekontaminacja kondensatów turbinowych — doświadczenia eksploatacyjne

Marian Mazurkiewicz, Jan Szastok, Z.P.B.E. Energopomiar Sp. z o.o.
Układ poboru i przygotowania próbek czynnika obiegowego ważnym elementem kontroli chemicznej

Jerzy Dobosiewicz, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Niektóre fizykochemiczne procesy zachodzące na powierzchniach parowników kotłów walczakowych

Grażyna Bednarek, Zenona Nitecka, Elektrownia ,,Bełchatów”S.A.
Zastosowanie karbohydrazydu, jako zamiennika hydrazyny w obiegach wodno-parowych bloków energetycznych Elektrowni „Bełchatów” S.A

Adam Kozera, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Doświadczenia ruchowe z ochrony kotłów przed korozją tlenową za pomocą katalizowanej N,N-dwuetylohydroksyloaminy

Andrzej Plecha, Elektrownia Rybnik S.A.
Czy istnieje możliwość chemicznej oceny stanu technicznego układu wodno-parowego bloku energetycznego w czasie eksploatacji?

Alfred Śliwa, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Doświadczenia eksploatacyjne z różnymi sposobami korekcji chemicznej obiegów wodno-parowych bloków energetycznych z kotłami walczakowymi

Sławomir Twardowski, Z.P.B.E Energopomiar Sp. z o.o.
Konserwacja powierzchni urządzeń energetycznych na okres postoju przez osuszanie

Paweł Gawron, Alfred Śliwa, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Józef Kuś, PKES.A. El. Jaworzno III
Josef Gryc, Keller & Bohacek Düsseldorf (Niemcy)
Doświadczenia z zabezpieczeniem antykorozyjnym kotłów OP-650 w El. Jaworzno III aminami błonotwórczymi

Antonina Kozłowska, IMP Warszawa
Chemiczna obróbka metali w procesach oczyszczania i zabezpieczania przed korozją urządzeń energetycznych

Grzegorz Smakosz, Technopomiar Sp. z o.o.
Zastosowanie małych wymienników ciepła o wysokiej wydajności do separacji otwartych obiegów wody chłodzącej