III Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Remonty

 

REFERATY:

Jerzy Dobosiewicz, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Przedłużanie okresów międzyremontowych turbin i kotłów parowych

Jacky Lacombe, Elektrociepłownia EC Kraków S.A.
Remonty w Elektrociepłowni Kraków S.A.

Stanisław Gębala, PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III
Strategia remontowa Elektrowni Jaworzno III

Stanisław Gruszka, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Remonty bloków energetycznych, jako element strategii ich eksploatacji

 

PREZENTACJE:

Tomasz Barszcz
Moduł cieplny, fundament i regulacja w systemie AIDA II

Mariusz Banaszkiewicz, Alstom Power Sp. z o.o.
Modernizacja układu kontroli naprężeń termicznych turbin 18 K360

Krzysztof Ociepka, Roman Ratajczak, Elektrownia Rybnik S.A.
Dotychczasowe doświadczenia oraz zamierzenia w zakresie remontów kotłów po ich modernizacji

Ryszard Kowalik, Artur Zając, Eugeniusz Moskal, Elektrownia Rybnik S.A.
Gerard Kosman, Politechnika Śląska
Doświadczenia oraz zamierzenia Elektrowni Rybnik S.A. w zakresie powiązania remontów z aktualnym stanem technicznym turbin

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Stanisław Gębala, Jan Kucz, PKE SA, Elektrownia Jaworzno III
Możliwości wydłużania okresów międzyrewizyjnych części ciśnieniowych bloków energetycznych

Aleksander Malec, Mariusz Banaszkiewicz, Piotr Marszałek, Alstom Power Sp. z o.o.
Niektóre doświadczenia z remontu turbin ciepłowniczych I3UC100