Biuletyn Pro Novum 1/1998 - Energetyka 1998, Nr 3

Dobosiewicz J.  Korozja łopatek turbin parowych
Zbroińska-Szczechura E. Przyczyny uszkodzeń otworów rur opadowych walczaków w niektórych typach kotłów
Trzeszczyński J., Grzesiczek E.  Wymieniać czy rewitalizować?

Biuletyn Pro Novum 2/1998 - Energetyka 1998, Nr 10

Dobosiewicz J., Grzesiczek E. Regeneracja głównych sprzęgieł turbozespołów
Zbroińska-Szczechura E. Rozwarstwienie metalu ścianek niektórych walczaków kotłów parowych
Dobosiewicz J. Korozja rur parownika od strony ogniowej