Biuletyn Pro Novum 1/2008 - Energetyka 2008, Nr 4

Trzeszczyński J. - Diagnostyka on-line urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni

Dobosiewicz J., Zbroińska-Szczechura E. - Ocena trwałości komór przegrzewaczy kotłów parowych pracujących w warunkach pełzania

Biuletyn Pro Novum 2/2008 - Energetyka 2008, Nr 12

Dobosiewicz J. - Problemy przedłużania eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni

Trzeszczyński J. - Zdalne systemy diagnostyczne do oceny stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni w czasie rzeczywistym

Brunné W. - Modernizacje rurociągów pary świeżej w układzie kolektorowym zwiększające elastyczność eksploatacyjną i zapewniające oczekiwaną trwałość

Trzeszczyński J., Słota K. - Serwis pogwarancyjny – optymalna strategia utrzymania technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni

Zbroińska-Szczechura E. - Uszkodzenia erozyjno-korozyjne elementów w obiegu wody zasilającej

Śliwa A., Gawron P. - Miedź w osadach w urządzeniach energetycznych – problem eksploatacyjny i remontowy