XXI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Bezpieczeństwo i Dyspozycyjność Urządzeń Energetycznych

 

 

Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum sp. z o.o.
BEZPIECZEŃSTWO I DYSPOZYCYJNOŚĆ URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH W KOŃCOWEJ FAZIE ICH EKSPLOATACJI

Jerzy Majchrzak, Wojciech Olewniczak - PKN ORLEN SA
REMONTY I DIAGNOSTYKA WSPIERAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO I DYSPOZYCYJNOŚĆ URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROCIEPŁOWNI PKN ORLEN SA

Marek Ryński, Mariusz Damasiewicz - ENEA Elektrownia Połaniec SA
PRZEDSIĘWZIĘCIA ELEKTROWNI POŁANIEC W ZAKRESIE MODERNIZACJI, REMONTÓW I DIAGNOSTYKI MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ DYSPOZYCYJNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI BLOKÓW KLASY 200 MW

Wojciech Brunné - Pro Novum sp. z o.o.
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO BAZUJĄCEGO NA DŁUGO EKSPLOATOWANYCH BLOKACH ENERGETYCZNYCH

Piotr Jachymek, Michał Piecha - TAURON Wytwarzanie S.A.
WYKORZYSTANIE METOD PREDYKCYJNYCH W UTRZYMANIU MAJĄTKU PRODUKCYJNEGO NA PRZYKŁADZIE URZĄDZEŃ KRYTYCZNYCH W TAURON WYTWARZANIE SA

Andrzej Oziemski - Politechnika Łódzka, Instytut Elektroenergetyki
Paweł Woszczyk - Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
ANALIZA DYSPOZYCYJNOŚCI I AWARYJNOŚCI BLOKÓW ENERGETYCZNYCH ELEKTROWNI BEŁCHATÓW DLA POTRZEB PLANOWANIA GOSPODARKI REMONTOWEJ

Jerzy Trzeszczyński, Jerzy Dobosiewicz, Radosław Stanek - Pro Novum sp. z o.o.
BEZPIECZNY BLOK KLASY 200 MW

Maciej Balcerzak - Urząd Dozoru Technicznego, Oddział terenowy w Łodzi
BEZPIECZEŃSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW PAROWYCH I TECHNOLOGICZNYCH – WYTYCZNE UDT NR 2/UC/2019/1

Paweł Gawron - ECOL sp. z o.o.
NOWOCZESNY REŻIM CHEMICZNY CZYNNIKA OBIEGOWEGO JAKO METODA NA ZWIĘKSZENIE DYSPOZYCYJNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA EKSPLOATACJI BLOKU ENERGETYCZNEGO, PRACUJĄCEGO W WARUNKACH INTENSYWNEJ REGULACJI

Grzegorz Pakuła - Grupa POWEN-WAFAPOMP SA.
PREWENCYJNA DIAGNOSTYKA ZESPOŁÓW POMPOWYCH

Michał Krzesiak - 3Soft S.A.
UCZENIE MASZYNOWE W PROCESIE INSPEKCJI RDZENI W ELEKTROWNIACH ATOMOWYCH

Wojciech Murzynowski, Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum sp. z o.o.
NADZÓR DIAGNOSTYCZNY NAD WARUNKOWĄ EKSPLOATACJĄ USZKODZONYCH SCHŁADZACZY KOTŁÓW PAROWYCH DO CZASU ICH WYMIANY LUB NAPRAWY

Bolesław Augustyniak - NNT sp. z o.o.
NIENISZCZĄCE METODY POMIARU STANU NAPRĘŻENIA - POTENCJAŁ ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE

Frank Neil, Shawn Gowatski - TesTex Inc (USA)
DOŚWIADCZENIA Z WYKORZYSTYWANIEM ZAUTOMATYZOWANEGO WYPOSAŻENIA DIAGNOSTYCZNEGO DO BADAŃ KOTŁÓW ODZYSKNICOWYCH

Krzysztof Brunné - Pro Novum sp. z o.o.
KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA METODY PRĄDÓW WIROWYCH DO BADANIA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH i PETROCHEMICZNYCH

Per Arnold Dyrkoren - Breivoll Inspection Technologies AS
INNOWACYJNA TECHNOLOGIA OCENY STANU RUROCIĄGÓW DLA POLSKIEGO RYNKU ENERGETYCZNEGO

Krzysztof Badyda - Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej
PERSPEKTYWY I UWARUNKOWANIA ROZWOJU ENERGETYKI GAZOWEJ W POLSCE

Radosław Sieczkowski - SPETECH sp. z o.o.
PRZYKŁAD ANALIZY PRACY POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWEGO Z WYKORZYSTANIEM METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Wojciech Merdalski, Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum sp. z o.o.
Sławomir Białek - NetInfo sp. z o.o.
INFORMATYCZNE ŚRODOWISKO TESTOWE DO CYFROWEGO MODELOWANIA PROCESÓW TOWARZYSZĄCYCH EKSPLOATACJI BLOKÓW ENERGETYCZNYCH