Dozór Techniczny, Nr 1/2024
Adrian Sobczyszyn, Kamil Staszałek, Krzysztof Brunné (Pro Novum) oraz Stanisław Noworyta (TAURON Wytwarzanie S.A.), Dariusz Gała (TAURON Wytwarzanie S.A., oddział Elektrownia Łaziska), Tomasz Damm (ENEA Elektrownia Połaniec S.A.) - Stal nierdzewna w Energetyce - problemy i doświadczenia
Paweł Gawron - Zagrożenia korozyjne na blokach energetycznych o zwiększonej elastyczności

Dozór Techniczny, Nr 2/2023
Jerzy Trzeszczyński - Diagnostyka wspierająca bezpieczeństwo i dyspozycyjność bloków klasy 200 MW podczas kontynuowania ich eksploatacji

Dozór Techniczny, Nr 6/2022
Marcin Hatłas, Wojciech Murzynowski, Jerzy Trzeszczyński - Parametryczne bliźniaki cyfrowe źródłem informacji i wiedzy dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych

Dozór Techniczny, Nr 1/2020
Jerzy Trzeszczyński, Jerzy Dobosiewicz, Radosław Stanek - Bezpieczny i dyspozycyjny blok Klasy 200 MW

Dozór Techniczny, Nr 6/2019
Jerzy Trzeszczyński - Bezpieczeństwo i dyspozycyjność urządzeń energetycznych w ostatniej fazie ich eksploatacji.

Dozór Techniczny, Nr 1/2019
Jerzy Trzeszczyński - Diagnostyka zapewniająca bezpieczeństwo i wysoką dyspozycyjność bloków klasy 200 MW.

Dozór Techniczny, Nr 1/2018
Jerzy Trzeszczyński - Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację bloków klasy 200 MW

Dozór Techniczny, Nr 4/2017
Jerzy Trzeszczyński, Adrian Sobczyszyn, Kamil Staszałek, Radosław Stanek, Sławomir Rajca - Diagnostyka długo eksploatowanych bloków energetycznych przeznaczonych do pracy regulacyjne

Dozór Techniczny, Nr 1/2017
Grzegorz Olewicz (EDF Polska S.A.), Adrian Sobczyszyn (Pro Novum sp. z o.o.) - Diagnostyka kotła odzysknicowego OU-192 bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Zielona Góra
Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek, Przemysław Syty (Pro Novum sp. z o.o.) - Badania specjalne długoeksploatowanych walczaków kotłów parowych

Dozór Techniczny, Nr 6/2016
Relacja z XVIII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowego
Jerzy Trzeszczyński - Diagnostyka 4.0 wspierająca przedłużanie eksploatacji bloków 100 MW - 360 MW

Dozór Techniczny, Nr 3/2016
Relacja z XVI Konferencji Naukowo-Technicznej
Paweł Gawron - Zarządzanie majątkiem produkcyjnym elektrowni podczas długotrwałego postoju

Dozór Techniczny, Nr 1/2016
Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek, Wojciech Murzynowski - Doświadczenia i zamierzenia Pro Novum związane z przystosowaniem długo eksploatowanego majątku produkcyjnego elektrowni w Polsce do pracy w perspektywie do 2030 r.

Dozór Techniczny, Nr 6/2015
Relacja z XVII Sympozjum
Jerzy Trzeszczyński – Zarządzanie majątkiem – zarządzanie bezpieczeństwem
Krzysztof Brunné – Ocena stanu technicznego i prognoza trwałości długoeksploatowanych walczaków kotłów parowych na podstawie badań niszczących

Dozór Techniczny, Nr 2/2015
Paweł Gawron - Doświadczenia związane z utrzymaniem czystości układu wodno-parowego kotła na parametry nadkrytyczne

Dozór Techniczny, Nr 1/2015
Jerzy Trzeszczyński - O poszukiwaniu optymalnego modelu zarządzania utrzymaniem stanu technicznego nowych i zmodernizowanych bloków energetycznych
Sylweriusz Brzuska (Urząd Dozoru Technicznego) - Doświadczenia UDT związane z badaniami eksploatacyjnymi nowych bloków energetycznych

Dozór Techniczny, Nr 6/2014
Wioletta Krzyżak (TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łagisza) , Paweł Gawron - Kotły nadkrytyczne - nowy zakres problemów

Dozór Techniczny, Nr 4-5/2014
Sylwia Danisz-Kuchta, Radosław Stanek - LM Serwis PRO – Diagnostyka w trybie zdalnym realizowana, jako usługa w formie SaaS (Software as a Service)
Paweł Gawron, Przemysław Jurasz - Zmiany wytycznych dotyczących jakości czynnika obiegowego w układach wodno-parowych bloków energetycznych
Publikacja opatrzona jest obszernym podsumowaniem 15-tu Konferencji Naukowo-Technicznych.

Dozór Techniczny, Nr 3/2014
Jerzy Trzeszczyński Radosław Stanek - Analiza awaryjności elementów krytycznych bloków 200 MW jako ważny element metodyki prognozowania trwałości
Paweł Gawron - Czystość wody kotłowej a uszkodzenia rur w rejonach przewężeń, na łukach oraz na odcinkach pochyłych

Dozór Techniczny, Nr 6/2013
Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska–Szczechura - Warunki poprawnej analizy przyczyn nieszczelności rur powierzchni ogrzewalnych kotłów
Janusz Jabłoński, Mariusz Kuczko (PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów) - Problemy eksploatacyjne kotłów fluidalnych w PGE GiEK Oddział Elektrownia Turów – diagnostyka oraz modernizacje poprawiające dyspozycyjność kotłów
Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek - Zarządzanie wiedzą w trybie on-line o przyczynach nieszczelności rur powierzchni ogrzewalnych kotłów
Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek - Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego kotłów na podstawie analizy ryzyka
Publikacja opatrzona jest obszernym podsumowaniem 15 Sympozjów Informacyjno-Szkoleniowych zorganizowanych do tej pory przez Pro Novum Sp. z o.o.

Dozór Techniczny, Nr 4/2012
Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski, Radosław Stanek - Analiza ryzyka jako wsparcie utrzymania stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni

Dozór Techniczny, Nr 2/2012
Jerzy Trzeszczyński - System diagnostyczny zapewniający bezpieczną pracę bloków 200 MW eksploataowanych powyżej 300 000 godzin

Dozór Techniczny, Nr 6/2011
Wojciech Brunné, Jerzy Trzeszczyński, Janusz Haliński (Geopomiar S.C.) -  Zdalna diagnostyka głównych rurociągów parowych bloków energetycznych

Dozór Techniczny, Nr 5/2011
Jerzy Trzeszczyńsk, Wojciech Murzynowski, Sławomir Białek (Netinfo Sp. z o.o.) -  Monitorowanie stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych bloków energetycznych przy wykorzystaniu platformy informatycznej LM System PRO+®

Dozór Techniczny, Nr 1-2/2010
Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura - Stosowane metody do oceny stopnia zużycia ciśnieniowych elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania
Wojciech Brunné - Korzyści płynące z modernizacji rurociągów w celu wydłużenia czasu ich eksploatacji

Dozór Techniczny, Nr 3/2009
Jerzy Dobosiewicz - Ocena ryzyka niezawodnej eksploatacji komór przegrzewaczy kotłów parowych

Dozór Techniczny, Nr 2/2009
Alfred Śliwa, Paweł Gawron - Miedź w osadach w urządzeniach energetycznych - problem eksploatacyjny i remontowy

Dozór Techniczny, Nr 4/2007
Ewa Zbroińska-Szczechura - Typowe uszkodzenia kotłowych walczaków
Filip Klepacki - Porównanie stosowanych hipotez wytężeniowych oraz różnych konstrukcji króćców w odniesieniu do obliczeń wytrzymałościowych walczaka (Artykuł dyskusyjny)

Dozór Techniczny, Nr 2/2007
Wojciech Brunné - Zamocowania rurociągów wysokoprężnych i wysokotemperaturowych po długotrwałej eksploatacji

Dozór Techniczny, Nr 2/2004
Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura - Badania diagnostyczne komór kotłów parowych