Biuletyn Pro Novum 1/1993 - Energetyka 1993, Nr 3

Zbroińska-Szczechura E., Dobosiewicz J. Uszkodzenia komór przegrzewaczy kotłów parowych
Dobosiewicz J., Brunne W.  Ocena stanu technicznego głównych rurociągów parowych bloków energetycznych
Trzeszczyński J., Zbroińska-Szczechura E. Uszkodzenia walczaków kotłów parowych

Biuletyn Pro Novum 2/1993 - Energetyka 1993, Nr 7

Zbroińska-Szczechura E. Trwałość elementów rurociągów parowych
Dobosiewicz J. Eksploatacyjna przydatność turbin małej mocy po przekroczeniu 200 tys. godzin pracy

Biuletyn Pro Novum 3/1993 - Energetyka 1993, Nr 12

Brunné W. Badania rzeczywistych reakcji zamocowań głównych rurociągów parowych
Hlebowicz J.   Badania stanu powierzchni osiowych otworów wirników turbin i generatorów