Biuletyn Pro Novum 1/2010 - Energetyka 2010, Nr 7

Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura - Dobór materiałów na wkłady rurowe wymienników cieplnych

Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura - Trwałość spoin rurociągów wykonanych ze stali martenzytycznych

Paweł Gawron - Normy i wytyczne dotyczące jakości czynnika obiegowego w układach wodno–parowych elektrowni i elektrociepłowni - Stan obecny

Jerzy Trzeszczyński - Ocena stanu technicznego i prognozowanie trwałości elementów krytycznych urządzeń cieplno-mechanicznych przewidzianych do eksploatacji powyżej 300 000 godzin

Alfred Śliwa, Paweł Gawron - Wpływ warunków chemicznych pracy bloków energetycznych na możliwość przedłużania ich eksploatacji powyżej 300 000 godzin

Filip Klepacki, Dariusz Wywrot - Trwałość wężownic przegrzewaczy wtórnych w warunkach niskoemisyjnego spalania

Jerzy Dobosiewicz, Radosław Stanek - Niektóre uszkodzenia łopatek części NP turbin przy ograniczonych przepływach czynnika

Ewald Grzesiczek, Wojciech Murzynowski, Radosław Stanek - Wybrane problemy obliczeniowej analizy trwałości mocowania łopatek części niskoprężnych turbin

K. Badyda, J. Lewandowski - Perspektywy eksploatacji zasobów polskiej energetyki w uwarunkowaniach emisyjnych wynikających z regulacji unijnych