Biuletyn Pro Novum 2/2021 - Energetyka, Nr 12/2021

  • Jerzy TRZESZCZYŃSKI - Dokąd zmierza diagnostyka?
  • Radosław STANEK, Jerzy TRZESZCZYŃSKI - Prognozowanie trwałości urządzeń energetycznych w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Prognoza PRO®
  • Adam DRAGON, Sebastian POŚPIECH, Sławomir RAJCA - Remonty turbin wspierane przez zaawansowaną diagnostykę
  • Michał Roman WOJCIECHOWSKI, Michał GÓRKA, Kamil STASZAŁEK, Adrian SOBCZYSZYN, Krzysztof BRUNNÉ, Mateusz KUSIBAB - Weryfikacja bezpieczeństwa warunkowo eksploatowanych elementów kotłów parowych na podstawie badań niszczących, po ich demontażu
  • Michał Roman WOJCIECHOWSKI, Michał GÓRKA, Kamil STASZAŁEK, Adrian SOBCZYSZYN, Krzysztof BRUNNÉ, Mateusz KUSIBAB - Weryfikacja bezpieczeństwa warunkowo eksploatowanych elementów kotłów parowych na podstawie badań niszczących, po ich demontażu
  • Marcin KIJOWSKI, Bartosz BORCZ, Mateusz NOWAK - Diagnostyka instalacji rurociągowych z wykorzystaniem modelowania na podstawie dokumentacji oraz badań, pomiarów i inwentaryzacji obiektów rzeczywistych

 

Biuletyn Pro Novum 1/2021 - Energetyka, Nr 9/2021

  • Jerzy TRZESZCZYŃSKI - Wirtualne Środowisko Diagnostyczne
  • Kamil STASZAŁEK, Adrian SOBCZYSZYN, Krzysztof BRUNNÉ - Uszkodzenia różnoimiennych złącz spawanych w elementach przegrzewacza pary kotła na parametry nadkrytyczne
  • Wojciech SIKORSKI, Agnieszka RAUK-BORCZ, Tomasz BIJAK - Wpływ warunków eksploatacji na żywotność elementów turbozespołu
  • Ewa ZBROIŃSKA-SZCZECHURA, Jerzy DOBOSIEWICZ, Andrzej RAUSZER - Warunki pracy niektórych elementów kotłów parowych