Biuletyn Pro Novum 1/2021 - Energetyka, Nr 9/2021

  • Jerzy TRZESZCZYŃSKI - Wirtualne Środowisko Diagnostyczne
  • Kamil STASZAŁEK, Adrian SOBCZYSZYN, Krzysztof BRUNNÉ - Uszkodzenia różnoimiennych złącz spawanych w elementach przegrzewacza pary kotła na parametry nadkrytyczne
  • Wojciech SIKORSKI, Agnieszka RAUK-BORCZ, Tomasz BIJAK - Wpływ warunków eksploatacji na żywotność elementów turbozespołu
  • Ewa ZBROIŃSKA-SZCZECHURA, Jerzy DOBOSIEWICZ, Andrzej RAUSZER - Warunki pracy niektórych elementów kotłów parowych