Biuletyn Pro Novum 2/2017 - Energetyka, Nr 12/2017
Jerzy Trzeszczyński - Diagnostyka wspierająca elastyczną eksploatację bloków klasy 200 MW.
Radosław Stanek, Jerzy Trzeszczyński, Marcin Dąbrowski - Diagnostyka jednego typu urządzeń w skali KSE z wykorzystaniem portalu internetowego integrującego informacje eksploatacyjne.
Wojciech Murzynowski, Jerzy Trzeszczyński - Dotychczasowe doświadczenia związane z wykonywaniem zdalnej diagnostyki oraz kierunki rozwoju
platformy informatycznej LM System PRO+®.
Stanisław Siedlecki (ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA), Wojciech Merdalski - Doświadczenia ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA z pracą regulacyjną zmodernizowanych bloków 200 MW
Wojciech Brunné - Obniżenie mocy i praca w regulacji jako przyczyny zagrożeń dla bezpiecznej eksploatacji bloków energetycznych.

Biuletyn Pro Novum 1/2017 - Energetyka, Nr 6/2017
Jerzy Trzeszczyński, Adrian Sobczyszyn, Kamil Staszałek, Radosław Stanek, Sławomir Rajca - Diagnostyka długoeksploatowanych bloków energetycznych przeznaczonych do pracy regulacyjnej.
Radosław Stanek, Jerzy Trzeszczyński - Doświadczenia Pro Novum w zakresie wykonywania nadzoru diagnostycznego powierzchni ogrzewalnych kotłów BB-1150 i OP-650 z wykorzystaniem analizy ryzyka.
Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek, Przemysław Syty - Badania specjalne długo eksploatowanych walczaków kotłów parowych.
Wojciech Brunné - Drgania rurociągów pary do wtórnego przegrzewu bloków energetycznych związane z ich pracą w regulacji - Powody i sposoby zapobiegania.