Biuletyn Pro Novum 2/2015 - Energetyka, Nr 12/2015
Jerzy Trzeszczyński – Zarządzanie majątkiem elektrowni – zarządzanie bezpieczeństwem
Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski, Radosław Stanek – Doświadczenia i zamierzenia Pro Novum związane z przystosowaniem długoeksploatowanego majątku produkcyjnego elektrowni w Polsce do pracy w perspektywie do 2030 roku
Krzysztof Brunné – Ocena stanu technicznego i prognozowanie trwałości długoeksploatowanych walczaków kotłów parowych na podstawie badań niszczących
Wojciech Brunné, Rafał Szyja, Bartosz Borcz, Wojciech Merdalski, Małgorzata Łuczak – Nadzór diagnostyczny rurociągów parowych w trybie zdalnym – przegląd doświadczeń Pro Novum
Paweł Gawron – Zarządzanie majątkiem produkcyjnym elektrowni podczas długotrwałego postoju
Ryszard Grzelka (Plasma SYSTEM S.A.), Aleksander Iwaniak (Plasma SYSTEM S.A.); Sławomir Rajca, Ewald Grzesiczek – Diagnostyka i regeneracja łopatek wirników turbin parowych metodami spawania laserowego, napawania laserowego oraz nanoszenia powłok
Paweł Nitecki (PGE GiEK S.A.), Sławomir Białek (Netinfo Sp. z o.o.), Wojciech Murzynowski - Bezpieczeństwo systemów informatycznych korzystających z informacji procesowych elektrowni
Sławomir Rajca, Ewald Grzesiczek – Uszkodzenia wirników turbin i generatorów
Radosław Stanek, Jacek Maciejewski (PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów) - Doświadczenia związane z nadzorem diagnostycznym powierzchni ogrzewalnych zmodernizowanych kotłów BB-1150 na podstawie analizy ryzyka
Kamil Staszałek, Przemysław Syty – Uszkodzenia wtryskowych schładzaczy pary w kontekście regulacyjnej pracy bloku

Biuletyn Pro Novum 1/2015 - Energetyka, Nr 6/2015
Wojciech Brunné - Potencjalne i rzeczywiste miejsca występowania uszkodzeń rurociągów o charakterze pełzaniowym
Kamil Staszałek - Pomiar grubości warstwy tlenków na powierzchni wewnętrznej wężownic metodą ultradźwiękową i optyczną w diagnostyce przegrzewaczy pary