XI Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

REFERATY:

Burkhard Brings, Lanxess Deutchland (Niemcy)
System LIFTBED i systemy kombinowane

Josef Chnelar, Purolite (Czechy)
Marian Warachim, Purolite
System przeciwprądowy PUROPACK, jego zalety na przykładzie instalacji referencyjnych

Jacek Kościukiewicz, Ashland Poland Sp. z o. o.
Bolesław Szwedo, Elektrownia Stalowa Wola S.A.
Odtlenianie wody w układach wodno-parowych przy użyciu mekoru. Wyniki eksploatacyjne

Grażyna Bednarek, Zenona Nitecka, Kazimierz Kwapisiewicz, Marek Gatniejewski, BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Wpływ zastosowania ultrafiltracji na jakość wody zdemineralizowanej oraz wód i par w obiegach wodno-parowych bloków energetycznych BOT Elektrowni Bełchatów S.A.

Krzysztof Chyliński, PALL Poland Sp. z o.o.
Grażyna Kalbarczyk, Elektrownia Kozienice S.A.
Pall Ultipleat High Flow - niezbędny element w procesie oczyszczania kondensatu

Władysław Polechoński, Sławomir Twardowski, Energopomiar Sp. z o.o.
Filtracja kondensatu turbinowego

Antoni Litwinowicz, Energopomiar Sp. z o.o.
Diagnostyka technologiczna w gospodarce wodno-ściekowej energetyki

Krzysztof Szyndler, Energotechnika — Projekt Sp. z o.o.
Marek Gatniejewski, BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Modernizacja instalacji uzupełniającej straty obiegów wodno-parowych kotłów w BOT Elektrownia Bełchatów S.A.

Jerzy Dobosiewicz, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Wpływ jakości wody zasilającej i kotłowej na trwałość powierzchni ogrzewalnych

Alfred Śliwa, Paweł Gawron, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Wpływ czystości wody kotłowej na uszkodzenia rur w rejonach przewężeń, na łukach oraz na odcinkach pochyłych

Sławomira Wnuk, Elektrownia Kozienice S.A.
Marek Jastrzębski, PALL Poland Sp. z o.o.
Technologia mikrofiltracji Pall-Aria na przykładzie wybranego źródła wody surowej

Dorota Sąkol, PKE S.A. Elektrownia Łagisza
Porównanie skuteczności wybranych metod czyszczenia chemicznego membran mikrofiltracyjnych

Sławomira Wnuk, Grażyna Kalbarczyk, Elektrownia Kozienice S.A.
Andrzej Kowalczyk, Nalco Polska Sp. z o.o.
Test przemysłowy wprowadzania bezpiecznego zamiennika hydrazyny

Paweł Urbaś, Nalco Polska Sp. z o.o.
3D TRASAR - nowatorska technologia Nalco dla obiegów chłodzących

Jacek Grygierczyk, Ludwik Wernerowski, Pracownia Wodno-Chemiczna „EKONOMIA” Sp. z o.o.
Innowacyjne i realizacyjne korzyści z zastosowania nowych technik wspomagania projektowania

Krzysztof Szyndler, Barbara Kurakowska, Energotechnika-Projekt Sp. z o.o.
Wisła jedynym źródłem wody przemysłowej w Elektrowni „Kozienice” S.A.

Jan Marjanowski, Cezary Ratajczyk, Grzegorz Tabisz, Centrum Badawczo-Wdrożeniowe UNITEX Sp. z o.o.
Marian Warachim, PUROLITE
Podczyszczanie wody ciepłowniczej w sieciach aglomeracji miejskich

Filip Klepacki, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Wpływ korozji naprężeniowej i zmęczeniowej na awaryjność kotła

Sławomir Twardowski, Marian Maciejko, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Zapobieganie korozji postojowej kotłów energetycznych

Kazimierz Majka, Wojciech Majka, ECOL Sp. z o.o.
Poprawnie smarować i diagnozować, czy przedwcześnie remontować?

Jadwiga Pinko — ENERGOPOMIAR Sp. z o.o., Gliwice
System nadzoru jakości olejów turbinowych w eksploatacji

Andrzej Bania, Katarzyna Filipczyk, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Kryteria i technologie oczyszczania urządzeń z osadów eksploatacyjnych

Adam Kozera, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Kontrola jakości biomasy jako podstawowy czynnik w ocenie jej przydatności do produkcji energii ze źródeł odnawialnych w procesie współspalania z węglem

Jan Szastok, Marian Mazurkiewicz, ENERGOPOMIAR Sp. z o.o.
Reprezentatywny pobór czynnika obiegowego dla analiz fizykochemicznych

Joe Bostjancic, Rodi Ludlum, GE Water & Process Technologies
Getting to zero discharge: how to recycle that last bit of really bad wastewater

Grażyna Bednarek, Anna Olejniczak, Zenona Nitecka, BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Akredytacja laboratoriów badawczych w energetyce - potrzeba czy wymuszenie

Marek Pronobis, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej
Jerzy Wrona, PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III
Sposób ograniczenia niskotlenowej korozji ekranów kotłów OP-650 w PKE S.A. Elektrowni Jaworzno III