XV Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

 

Michał Jabłoński - Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
STAN TECHNICZNY POLSKIEJ ENERGETYKI A MODERNIZACJE ISTNIEJĄCYCH BLOKÓW WEDŁUG WYMOGÓW BFEF/BAT

Adam Kozera - TAURON Wytwarzanie S.A.
OCENA MOŻLIWOŚCI SPEŁNIENIA KONKLUZJI BAT PRZEZ ISTNIEJĄCE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW Z MOKRYCH INSTALACJI OCZYSZCZANIA SPALIN

Piotr Glamowski, Piotr Czupryński, Marta Czekaj – EDF Polska S.A.
Maciej Płotka - Purolite sp. z o.o.
METODA USUWANIA I ODZYSKU METALI ZE ŚCIEKÓW Z IMOS

Beata Pestka-Pędziwiatr - PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
POMIAR RTĘCI W SPALINACH – SYSTEM POMIAROWY ZASTOSOWANY W PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW

Barbara Kowalczyk - PGNiG Termika S.A.
MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE W PGNIG TERMIKA S.A.

Paweł Gawron - Pro Novum sp. z o.o.
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRODUKCYJNYM ELEKTROWNI PODCZAS DŁUGOTRWAŁYCH POSTOJÓW

Sylwia Danisz-Kuchta - Pro Novum sp. z o.o.
KONSERWACJA POSTOJOWA - NORMY, WYTYCZNE – ŚWIATOWE TRENDY

Stanisław Noworyta - TAURON Wytwarzanie S.A.
ODDZIAŁYWANIE CHEMICZNE NA ELEMENTY KOTŁÓW

Elżbieta Sylwestrzak, Witold Moszczyński, Dariusz Urbaniak, Wolfgang Hater, Andre de Bache, Tadeusz Dembowski - Kurita Europe APW GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce
DOŚWIADCZENIA ZE STOSOWANIA AMIN FILMUJĄCYCH W UKŁADACH WODNO-PAROWYCH ELEKTROWNI ADAMÓW

Dorota Sąkol-Sikora - TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza
PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNYCH TECHNOLOGII DEMINERALIZACJI WODY POD KĄTEM ICH ZASTOSOWANIA W ENERGETYCE

Jacek Grygierczyk - Pracownia Wodno-Chemiczna EKONOMIA sp. z o.o.
ZAMYKANIE OBIEGÓW WODNO-ŚCIEKOWYCH – INSTALACJA DO OBRÓBKI ZANIECZYSZCZONEJ WODY OBIEGOWEJ Z PROCESU ODSIARCZANIA SPALIN METODĄ WAPIENNO-GIPSOWĄ NA MOKRO

Tomasz Jamrocha - Veolia Water Technologies Sp. z o.o.
DOŚWIADCZENIA Z FAZY PROJEKTOWANIA, BUDOWY ORAZ URUCHOMIENIA INSTALACJI OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Z IOS - VADEMECUM INWESTORA I PARTNERA TECHNOLOGICZNEGO

Justyna Warczok - DOW Water and Process Solutions
INNOWACJE W CELU OBNIŻENIA KOSZTÓW EKSPLOATACJI I PODNIESIENIA STANDARDU INSTALACJI UF/RO

Marcin Kłos - Seen Technologie sp. z o.o.
WYKORZYSTANIE ZASOLONYCH WÓD KOPALNIANYCH DO PRODUKCJI WODY PITNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Włodzimierz Sieradzki - MWS Technical Solutions
OPTYMALIZACJA PROCESÓW UZDATNIANIA WODY W ZAKŁADACH ENERGETYCZNYCH DZIĘKI ZASTOSOWANIU INNOWACYJNYCH ROZWIĄZAŃ FILTRACYJNYCH

Paweł Gawron - Pro Novum sp. z o.o.
TURBINA – WAŻNY KONIEC W UKŁADZIE WODNO-PAROWYM BLOKU ENERGETYCZNEGO

Andrzej Gruszka, Scheithauer Katarzyna, Ryszard Grzelka - Plasma SYSTEM S.A.
Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca - Pro Novum sp. z o.o.
PROBLEMY I DIAGNOSTYKA UKŁADÓW ŁOPATKOWYCH TURBIN PAROWYCH ORAZ REGENERACJA ŁOPATEK WIRNIKÓW TURBIN PAROWYCH METODAMI SPAWANIA LASEROWEGO, NAPAWANIA LASEROWEGO ORAZ NANOSZENIA POWŁOK

Wojciech Majka – ECOL sp. z o.o.
CZY JEST MIĘDZY NAMI CHEMIA? - USŁUGI DIAGNOSTYCZNE ECOL DEDYKOWANE BRANŻY ENERGETYCZNEJ

Przemysław Jurasz, Paweł Gawron - Pro Novum sp. z o.o.
CHEMICZNE OCZYSZCZANIE URZĄDZEŃ – WZROST POTRZEB, OGRANICZENIA REALIZACYJNE NA „STARYCH OBIEKTACH"

Beata Pestka-Pędziwiatr - PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
DIAGNOSTYKA URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM NOWOCZESNYCH METOD ANALITYCZNYCH

Piotr Glamowski, Magda Czekaj - EDF Polska S.A.
Jan Miodoński - Instytut Ochrony Środowiska
Grzegorz Bohosiewicz - HACH LANGE Poland
ANALITYKA CHEMICZNA AZOTANÓW I WĘGLA W ŚCIEKACH Z IMOS

Paweł Gawron - Pro Novum sp. z o.o.
POPRAWA JAKOŚCI CZYNNIKA W OBIEGACH WODNO-PAROWYCH POPRZEZ AUTOMATYZACJĘ SYSTEMÓW ODMULANIA KOTŁÓW – ZASTOSOWANIA, DOŚWIADCZENIA

Wojciech Murzynowski, Radosław Stanek, Sylwia Danisz-Kuchta - Pro Novum sp. z o.o.
KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO ZDALNEGO NADZORU DIAGNOSTYCZNEGO POWIERZCHNI OGRZEWALNYCH KOTŁÓW

Elżbieta Boehme-Śliwa - Pro Novum sp. z o.o.
Stanisław Jagustyn - FORTUM SILESIA S.A.
DOŚWIADCZENIA Z URUCHOMIENIA STACJI GENERACJI WODY OCZYSZCZONEJ (DEMINI) ZAMONTOWANEJ NA TERENIE FORTUM SILESIA S.A. – ELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZE

Przemysław Syty, Adrian Sobczyszyn - Pro Novum sp. z o.o.
USZKODZENIA KOROZYJNE WĘŻOWNIC PRZEGRZEWACZA PARY ZE STALI AUSTENITYCZNEJ W WARUNKACH SPALANIA BIOMASY

Elwira Szałucka - Doster sp. z o.o.
W POSZUKIWANIU ŻYCIA W SYSTEMACH CHŁODZĄCYCH, CZYLI SŁÓW KILKA NA TEMAT MIKROBIOLOGII WODY CHŁODZĄCEJ