XVI Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Utrzymanie stanu technicznego nowych i zmodernizowanych bloków energetycznych

 

Jerzy Trzeszczyński - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" sp. z o.o.
O POSZUKIWANIU OPTYMALNEGO MODELU ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM STANU TECHNICZNEGO NOWYCH I ZMODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" sp. z o.o.
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO ZMODERNIZOWANYCH BLOKÓW 200MW – PODEJŚCIE PRO NOVUM NA ETAPIE MODERNIZACJI I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH

Paweł Gawron - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" sp. z o.o.
DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI UKŁADU WODNO-PAROWEGO KOTŁA NA PARAMETRY NADKRYTYCZNE

Jacek Maciejewski - PGE GiEK S.A
Radosław Stanek - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" sp. z o.o.
ZARZĄDZANIE UTRZYMANIEM STANU TECHNICZNEGO ZMODERNIZOWANYCH KOTŁÓW K-3 - K-6 TYPU BB1150 NA PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA

Stanisław Papuga, Robert Młynarski - PGE GiEK S.A.
DOŚWIADCZENIA Z DOTYCHCZASOWEJ EKSPLOATACJI BLOKU 858 MW

Mariusz Damasiewicz - GDF Suez Energia Polska S.A.
DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE ORAZ STRATEGIA UTRZYMANIA STANU TECHNICZNEGO ZIELONEGO BLOKU W ELEKTROWNI POŁANIEC

Allard Patrick – Laborelec
REMONTY I MODERNIZACJE W POLSCE WIDZIANE OCZYMA SPECJALISTY BELGIJSKIEGO Z FIRMY LABORELEC

Piotr Muniak, Robert Kasprzycki - EDF Polska S.A.
DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE ORAZ STRATEGIA UTRZYMANIA STANU TECHNICZNEGO BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI ZIELONA GÓRA S.A.

Piotr Oberc, Zbigniew Piskorz, Damian Kiełkowski, Andrzej Michta - EDF Polska S.A.
STRATEGIA MODERNIZACYJNA I UTRZYMANIOWA BLOKÓW

Sylweriusz Brzuska - Urząd Dozoru Technicznego
DOŚWIADCZENIA UDT ZWIĄZANE Z BADANIAMI EKSPLOATACYJNYMI NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Czesław Krugiołka, Zdzisław Gawinowski - Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE ORAZ STRATEGIA UTRZYMANIA STANU TECHNICZNEGO BLOKU 460 MW W ELEKTROWNI PĄTNÓW

Leszek Wiśniowski, Stanisław Noworyta - TAURON Wytwarzanie S.A.
STRATEGIA UTRZYMANIA NOWYCH BLOKÓW Z KOTŁAMI FLUIDALNYMI ORAZ BLOKÓW ZMODERNIZOWANYCH

Wojciech Baran - TAURON Wytwarzanie S.A.
STRATEGIA UTRZYMANIA ZMODERNIZOWANYCH BLOKÓW 200 MW NA PRZYKŁADZIE WYLOTÓW ND 37 WIRNIKA NP TURBINY

Frederic Schaditzki - DEKRA INDUSTRIAL SAS
ZAAWANSOWANE, ZMECHANIZOWANE TECHNIKI DIAGNOSTYCZNE SŁUŻĄCE OPTYMALIZACJI UŻYTKOWANIA BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Roman Szczęsny, Zbigniew Szlenk - PGE GiEK S.A. – Oddział Elektrownia Bełchatów
SERWISOWANIE WENTYLATOROWYCH MŁYNÓW WĘGLOWYCH W PGE GIEK S.A. – ODDZIAŁ ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW