IV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Modernizacje wysokoprężnych rurociągów parowych

 

REFERATY:

Kazimierz Szynol, PKE S.A.
Wpływ dyrektyw Unii Europejskiej na polski podsektor wytwarzania

Janusz Dobrzański, Instytut Metalurgii Żelaza
Diagnostyka materiałowa w ocenie stanu i prognozie czasu eksploatacji poza obliczeniowy rurociągów parowych pracujących w warunkach pełzania

Jerzy Okrajni, Grzegorz Junak, Kazimierz Mutwil, Marek Cieśla, Politechnika Śląska
Techniczne zastosowanie kryteriów trwałości materiałów poddanych zmęczeniu

A. Duboy, Energodiagnostika (Moskwa)
Andrzej Radziszewski, Metal Science S.C.
Diagnostyka i ocena resursu przewodów parowych elektrowni z wykorzystaniem metody magnetycznej pamięci metalu

Janusz Badur, Robert Kucharski, Instytut Maszyn Przepływowych
Aleksander Malec, Mariusz Banaszkiewicz, ALSTOM Power Sp. z o.o.
Obliczeniowa ocena zużycia elementów rurociągów parowych

Roman Ratajczak, Elektrownia Rybnik S.A.
Doświadczenia Elektrowni Rybnik S.A. w zakresie eksploatacji i diagnostyki głównych rurociągów parowych (GRP)

Krzysztof Mirek, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Strategia wydłużania żywotności głównych rurociągów parowych bloków energetycznych w Elektrownia Łaziska

Bogdan Zantowicz, Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.
Diagnostyka rurociągów pary wtórnej w Elektrociepłowniach Wybrzeże S.A.

Wojciech Brunné, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Możliwość wydłużania żywotności głównych rurociągów parowych do założonego czasu pracy

Wojciech Brunné, Sławomir Rajca, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Przydatność badań niszczących do prognozowania żywotności wysokoprężnych rurociągów parowych

Ewa Zbroińska-Szczechura, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Obliczenie trwałości elementów rurociągów parowych eksploatowanych powyżej 150 000 godzin

Jerzy Dobosiewicz, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Uszkodzenia elementów rurociągów parowych

Tadeusz Uhl, Jacek Florek, Akademia Górniczo-Hutnicza
Tomasz Barszcz, Mariusz Banaszkiewicz, ALSTOM Power Sp. z o.o.
Sieciowy system monitorowania rurociągów gorących

Józef Kruczek, Marian Kwiatkowski, PKE S.A. Elektrownia Siersza
Badania i ocena stanu technicznego wysokoprężnych rurociągów parowych - wydłużenie żywotności

 

PREZENTACJE:

Maciej Łączyński, Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o.
Działalność serwisu Foster Wheeler dla energetyki

Krzysztof Słota, ZRE Katowice S.A.
Stanowisko do montażu wstępnego układów przepływowych turbin

Michał Kopeć, Westinghouse Modelpol Sp. z o.o.
Remont odtworzeniowo-modernizacyjny turbozespołu nr 3 o mocy 200 MW w Zespole Elektrowni Ostrołęka S.A.

Ewald Grzesiczek, Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Rewitalizacja elementów staliwnych turbin parowych. Doświadczenia po pierwszych remontach kapitalnych turbozespołów