Biuletyn Pro Novum 1/1994 - Energetyka 1994, Nr 7

Dobosiewicz J.  Zasady przedłużenia trwałości elementów krytycznych bloków energetycznych
Dobosiewicz J. Wytyczne oceny stanu zamocowań głównych rurociągów bloków energetycznych
Trzeszczyński J. Możliwości oceny przydatności do dalszej eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni na podstawie badań metalograficznych
Trzeszczyński J. Czego jeszcze nie wiemy o uszkodzeniach walczaków kotłów parowych?

Biuletyn Pro Novum 2/1994 - Energetyka 1994, Nr 11

Trzeszczyński J. Jak długo mogą pracować walczaki kotłów parowych?
Dobosiewicz J. Awaryjność skraplaczy turbin parowych
Zbroińska-Szczechura E.   Materiały stosowane na rurki skraplaczy turbin parowych