XIX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka wspierająca przedłużanie eksploatacji i elastyczną pracę elektrowni

 

 

Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum Sp z o.o., Sebastian Kiluk - AGH, Stanisław Wowra - MESco Sp z o.o. 
Prognozowanie trwałości oraz predykcja uszkodzeń urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni

 

Oliver Then - VGB PowerTech e.V.
Wpływ zmian w niemieckiej energetyce na tryb pracy i dyspozycyjność elektrowni węglowych

 

Sebastian Faruga - TAURON Wytwarzanie S.A.
Wpływ pracy regulacyjnej na stan techniczny głównych urządzeń cieplno- mechanicznych oraz pomocniczych, w tym urządzeń elektrycznych, wirujących

 

Łukasz Górny - EiB S.A.
Przedłużanie eksploatacji i elastyczna praca urządzeń Elektrowni w kontekście ciągłości ochrony ubezpieczeniowej

 

Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek, Marcin Dąbrowski - Pro Novum sp. z o.o.
Diagnostyka jednego typu urządzeń w skali KSE z wykorzystaniem portalu internetowego integrującego informacje eksploatacyjne

 

Marek Froehlich, Agnieszka Rachwał - EDF Polska sp. z o.o.
Strategia utrzymania majątku produkcyjnego z punktu widzenia wytwórcy, w szczególności z wykorzystaniem usług wykonywanych w formie wieloletniej współpracy z dostawcami

 

Wojciech Brunné - Pro Novum sp. z o.o.
Obniżenie mocy bloków i praca w regulacji, jako przyczyny zagrożeń dla bezpiecznej eksploatacji bloków energetycznych

 

Michał Jabłoński – Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
Dotrzymanie wymagań BAT Conclusions podczas pracy regulacyjnej bloków energetycznych

 

Stanisław Tokarski - Centrum Energetyki przy AGH, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Po co modernizować stare bloki węglowe? Transformacja rynku energii w Polsce po 2020 roku

 

Łukasz Kowalski, Michał Wójcik - Enea Wytwarzanie sp. z o.o.
Zwiększanie efektywności jednostek wytwórczych w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. – Elektrownia Kozienice w kontekście zmieniających się uwarunkowań środowiskowych

 

Krzysztof Badyda, Maciej Dylik, Piotr Krawczyk - Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
Wpływ OZE na pracę systemowych bloków energetycznych

 

Wojciech Murzynowski, Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum sp. z o.o.
Dotychczasowe doświadczenia związane z wykonywaniem zdalnej diagnostyki oraz kierunki rozwoju platformy informatycznej LM System PRO+®

 

Radosław Stanek - Pro Novum sp. z o.o., Jacek Maciejewski - PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Nadzór diagnostyczny zmodernizowanych kotłów K3-K12 (BB-1150) oraz kotła K14 (BB-2400) - dotychczasowe doświadczenia oraz kierunki rozwoju

 

Stanisław Siedlecki - ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A., Wojciech Merdalski - Pro Novum sp. z o.o.
Doświadczenia Elektrowni Ostrołęka z pracą regulacyjną zmodernizowanych bloków 200 MW

 

Jerzy Trzeszczyński - Pro Novum sp. z o.o.
Diagnostyka, profilaktyka … statystyka? Czy diagnostyka może przynosić więcej korzyści?

 

Paweł Urbańczyk - Urząd Dozoru Technicznego
Wspomaganie diagnostyki urządzeń pracujących w warunkach pełzania przy zastosowaniu programów obliczeniowych wykorzystujących metody numeryczne

 

Zbigniew Jaguszewski, Piotr Kuśmierski - PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Badania wideoendoskopowe - ważny element profilaktyki w trakcie modernizacji i remontów bloków energetycznych

 

Marek Lipnicki, Krzysztof Mroczek - Koli sp. z o.o.
Badania ultradźwiękowe Phased Array osiowych wrębów wału i stopek łopatek wirników NP turbin parowych dużej mocy [ostatnich stopni l-1 i l-0]

 

Marcin Kijowski - Pro Novum sp. z o.o.
Modernizacja zamocowań bloków 500 MW w ENEA Wytwarzanie sp. z o. o.

 

Jerzy Wawrzyńczyk - Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.
Modernizacja elementów mielących młynów wentylatorowych MWK dla kotłów OP-130 do OP-230 oraz WP-70 i WP-120

 

Grzegorz Pakuła - Grupa Powen-Wafapomp SA
Utrzymanie w ruchu pomp pracujących w blokach energetycznych po przekroczeniu obliczeniowego czasu pracy

 

Ewa Zbroińska-Szczechura, Przemysław Syty, Kamil Staszałek - Pro Novum sp. z o.o.
Uszkodzenia rur powierzchni ogrzewalnych – typowe przykłady dla obecnych warunków pracy kotłów

 

Artur Miszczak, Oliver London - DEKRA Polska sp. z o.o.
Diagnostyka rurek wymienników i skraplaczy z wykorzystaniem prądów wirowych jako element wspierający wydłużenie cyklu eksploatacji urządzeń w energetyce

 

Sławomir Rajca, Ewald Grzesiczek - Pro Novum sp. z o.o.
Diagnostyka turbin ciepłowniczych wspierająca przedłużenie ich eksploatacji powyżej 300.000 godzin

 

Wojciech Skutela - TAURON Wytwarzanie S.A.
Diagnostyka wewnętrznych powierzchni kotłów energetycznych przy użyciu dronu w TAURON Wytwarzanie S.A.

 

Grzegorz Golański - Politechnika Częstochowska
Mikrostrukturalne aspekty zmęczenia cieplno-mechanicznego żarowytrzymałych stali

Rafał Szyja - Pro Novum sp. z o.o.
Ocena degradacji własności materiałów rurociągów pracujących w warunkach pełzania na podstawie badań nieniszczących, niszczących oraz obliczeń

 

Krzysztof Panaś, Dariusz Kubiak - EDF Polska S.A., Krzysztof Brunné, Marcin Kijowski, Adrian Sobczyszyn - Pro Novum sp. z o.o.
Doświadczenia remontowe, wyniki badań oraz opracowanie programu przedłużenia żywotności elementów bloków 200 MW objętych programem "life time" w EDF Polska S.A. Oddział Rybnik