II Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

EKSPLOATACJA I DIAGNOSTYKA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

Skraplacze turbin parowych

 

REFERATY:

Kazimierz Brodowicz, Politechnika Warszawska
Konstrukcja i eksploatacja skraplaczy turbin parowych ze szczególnym uwzględnieniem warunków wymiany ciepła i sprawności

Jerzy Dobosiewicz, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Trwałość orurowania skraplacza, a warunki jego eksploatacji

Ewa Zbroińska-Szczechura, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Typowe uszkodzenia rurek skraplaczy turbin parowych

Stanisław Pawlik-Dobrowolski
Drgania rur skraplaczy turbin parowych

Marian Szczygielski, Ewald Grzesiczek, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Diagnostyka i profilaktyka skraplaczy turbiny parowych

 

DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE ELEKTROWNI:

Tadeusz Ritter, Elektrownia Jaworzno III S.A.
Doświadczenia po 20 latach eksploatacji skraplaczy

Sebastian Pejm, Jan Mendecki, Elektrownia Łaziska S.A.
Remonty i eksploatacja skraplaczy turbin TKI 20 i 13K215 w Elektrowni Łaziska S.A.

Artur Zając, Eugeniusz Moskal, Elektrownia Rybnik S.A.
Doświadczenia Elektrowni Rybnik S.A. w zakresie remontów i eksploatacji skraplaczy turbin 13K215

Marian Kwiatkowski, Elektrownia Siersza S.A.
Doświadczenia Elektrowni Siersza S.A. w zakresie eksploatacji skraplaczy turbin TK-120

Czesław Krugiołka, Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.
Doświadczenia Elektrowni ZE PAK S.A. w zakresie remontów i eksploatacji skraplaczy turbin parowych

 

PREZENTACJE:

Krzysztof Madurski, Alstom Power Sp. z o.o.
Doświadczenia i efekty modernizacji skraplaczy turbin 200 MW

Stefan Kotowski, Przedsiębiorstwo Modernizacji i Remontów Urządzeń Energetycznych Prozamech
Zalecenia do montażu, remontów, modernizacji i eksploatacji skraplaczy turbin o mocy 120 MW i 200 MW

Bernhard Olenderek, TÜV Rheinland AG (Niemcy)
Dyrektywa 971231EG oraz system Jakości ISO 9001 -2000 dla urządzeń ciśnieniowych