XIII Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

 

REFERATY:

Krzysztof Wojtukiewicz, PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A.
Oczyszczanie wód kopalnianych z wykorzystaniem środków chemicznych w oparciu o system Actiflo™ na przykładzie PGE KWB Turów S.A.

Jan Marjanowski, Jarosław Ostrowski, Grzegorz Tabisz, Centrum Badawczo-Wdrożeniowe UNITEX Sp. z o.o.
Stacja podczyszczania wody w sieciach ciepłowniczych

Krzysztof Szyndler, Centrum Projektowe Polimex-Mostostal Sp. z o.o.
Zwiększenie efektywności sedymentacji zawiesin przy zastosowaniu wkładów wielostrumieniowych

Agnieszka Klimczak, Katarzyna Mulik, Marian Płaczek, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych. DEMPOL-ECO
Koagulanty nowej generacji

Andrzej Kowalczyk, Paweł Urbaś, NALCO MOBOTEC POLSKA Sp. z o.o.
Nowa technologia NALCO @T ORP dla obiegów wodno-parowych

Krzysztof Chyliński, Andrzej Piątkiewicz, PALL Poland Sp. z o.o.
Rozwiązania filtracyjne PALL w energetyce

Ryszard Czelusta, PGE Elektrownia Turów S.A.
Paweł Gawron, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Doświadczenia z optymalizacją reżimu chemicznego w układach wodno-parowych bloków energetycznych Elektrowni Turów

Śliwa Alfred, Edmund Ryguła, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Wpływ chemicznych warunków eksploatacji na możliwość wydłużenia czasu pracy długo eksploatowanych bloków 200 MW

Kazimierz Maciejewski, Dalkia Poznań ZEC S.A.
Ochrona chemiczna obiegów wodno-parowych w EC II Poznań – Karolin

Paweł Gawron, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Normy, wytyczne dotyczące jakości czynnika obiegowego w układach wodno-parowych elektrowni i elektrociepłowni – stan obecny

Sławomira Wnuk
Wymagane kompetencje techniczne laboratoriów wykonujących pomiary warunków korzystania ze środowiska oraz eksploatacyjne pomiary ciągłe parametrów fizyko-chemicznych

Śliwa Alfred, Paweł Gawron, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Wpływ osadów na trwałość wewnętrznych powierzchni rur ekranowych kotłów z obiegiem naturalnym

Marian Kozupa, Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia"; Sławomir Twardowski - Energopomiar Sp. z o.o.
Efekty stosowania amin w energetyce

Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Dobór materiałów na wkłady rurowe wymienników cieplnych

Wojciech Majka, Piotr Farbiszewski, Ecol Sp. z o.o.
Omówienie najnowszych metod diagnostyki turbozespołów w oparciu o wyniki badań olejów turbinowych – omówienie testu MPC (Membrane Patch Colorimetry) do wykrywania obecności nierozpuszczalnych osadów w układach olejowych turbin i smarnych układach obiegowych

Paweł Gawron, Wojciech Murzynowski, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
LM System PRO® - systemowe podejście do wiedzy płynącej z diagnostyki eksploatacyjnej i remontowej

Justyna Warczok, Michał Jurkiewicz
Charakterystyka i zastosowanie modułów ultrafiltracyjnych DOW™