Biuletyn Pro Novum 2/2013 - Energetyka, Nr 12/2013
Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura - Warunki poprawnej analizy przyczyn nieszczelności rur powierzchni ogrzewalnych kotłów.
Krzysztof Brunné, Kamil Staszałek - Zarządzanie wiedzą w trybie on-line o przyczynach nieszczelności rur powierzchni ogrzewalnych kotłów.
Paweł Gawron - Czystość wody kotłowej a uszkodzenia rur w rejonach przewężeń, na łukach oraz na odcinkach pochyłych.

Biuletyn Pro Novum 1/2013 - Energetyka, Nr 6/2013
Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek - Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego rur powierzchni ogrzewalnych kotłów na podstawie analizy ryzyka
Jerzy Trzeszczyński, Radosław Stanek - Analiza awaryjności elementów krytycznych bloków 200 MW jako ważny element metodyki prognozowania trwałości