IX Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Diagnostyka, jako element systemu utrzymania stan u technicznego urządzeń

 

REFERATY:

Herbert Gabryś
Elektroenergetyka Polska 2007. Stan rzeczy z raportu 2006 i uwarunkowań konsolidacyjnych

Daniel Daniluk, Micał Hermann, Vattenfall Heat Poland S.A.
Zastosowanie metodologii RCM do oceny prawidłowości wyznaczonego programu diagnostycznego w aspekcie czasowym i kosztowym. Rola prawidłowej konfiguracji i parametryzacji systemów klasy ERP, jako źródła danych dla analiz programu diagnostycznego

Lech Bojek, Renata Mieleszczenko, Vattenfall Heat Poland S.A.
Wdrożenie Systemu LM System PRO® w Vattenfall Heat PoIand S.A. krokiem w kierunku zintegrowania wiedzy o stanie technicznym urządzeń

Roman Wojtkiewicz, Elektrociepłownia EC Kraków S.A.
Pierwszy krok w kierunku strategii remontowej opartej na analizie ryzyka (RBM) na przykładzie praktycznej aplikacji modułu do dokumentowania awaryjności urządzeń w systemie diagnostycznym EC Kraków

Janusz Kantor, Krzysztof Mirek, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Przeprowadzone działania diagnostyczne, a zakres modernizacji głównych rurociągów parowych bloków 1 i 2 w Elektrowni Łaziska

Jerzy Dobosiewicz, Ewa Zbroińska-Szczechura, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Ocena stopnia zużycia ciśnieniowych elementów kotłów pracujących w warunkach pełzania

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Kiedy diagnostyka przynosi korzyści?

Wojciech Murzynowski, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Analiza stanu naprężeń i odkształceń metodą elementów skończonych (MES) w łopatce turbiny gazowej

Wojciech Brunné, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Wpływ trasy rurociągu na jego bezpieczną eksploatację

Filip Klepacki, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Wpływ zmiany kształtu otworów na stan naprężeń w elementach walcowych

Alfred Śliwa, Paweł Gawron, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Czy istnieje skuteczny sposób na usunięcie nadmiernej warstwy tlenkowej z wewnętrznych powierzchni rur przegrzewaczy?

Krzysztof Brunné, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Ultradźwiękowy pomiar grubości warstwy tlenków na wewnętrznej powierzchni

Tomasz Gawroński, Wiesław Maliszewski, ZREW S.A.
Diagnostyka turbozespołów - wybrane zagadnienia

Bernard Liszowski, ZRE Katowice S.A.
Sławomir Rajca, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Stojan Baloh, Elektrownia Trbovlje (Słowenia)
Wiedza z diagnostyki, jako podstawa planowania remontów i strategii eksploatacji turbiny TK120 w Elektrowni Trbovlje

Zbigniew Piskorz, Andrzej Michta, Elektrociepłownia EC Kraków S.A.
Remont kapitalny turbiny parowej typ 13UP110 nr 3w EC Kraków — przykład strategii opartej na analizie stanu technicznego

Andrzej Błaszczyk, Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe HYDRO-POMP Sp. z o.o.
Stefan Najdecki, Adam Papierski, Jerzy Staniszewski, Politechnika Łódzka
Wybrane awarie pomp wody chłodzącej typu D

 

PREZENTACJE:

David Robertson, European Technology Development Ltd (Wielka Brytania)
Nowoczesne techniki monitoringu i kontroli dla elektrowni

Jerzy Krysicki, CONCO EAST Sp. z o.o.
Czyszczenie i diagnostyka rurek kondensatorów

Kazimierz Majka, ECOL Sp. z o.o.
Oferta Ecol Sp. z o.o. z Rybnika po 15 latach działalności serwisowej w energetyce

Mariusz Banaszkiewicz, Andrzej Turczak, Alstom Power Sp. z o.o.
System kontroli rozruchów i monitoringu żywotności turbin parowych

Tomasz Tłustochowicz, Plasma SYSTEM S.A.
Zastosowanie nowoczesnych technologii inżynierii materiałowej w energetyce firmy Plasma SYSTEM S.A.

Alfred Śliwa, Paweł Gawron, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Skuteczny sposób wytwarzania warstwy ochronnej na powierzchniach nowych rur mosiężnych

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiortswo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Diagnostyka Pro Novum, jako element serwisu urządzeń cieplno-mechanicznych