XIV Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Diagnostyka wspierająca modernizacje i planowanie remontów

 

REFERATY:

Jerzy TRZESZCZYŃSKI, Łukasz MAGIERA - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
PLANOWANIE REMONTÓW NA PODSTAWIE WIEDZY Z DIAGNOSTYKI

Jerzy DOBOSIEWICZ - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
WYKORZYSTANIE DIAGNOSTYKI DO PLANOWANIA REMONTÓW W ZEOPd

Jerzy OSTRASZ - EDF Polska CUW Sp. z o.o.
POLITYKA REMONTOWA DLA BLOKU GAZOWO-PAROWEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI „ZIELONA GÓRA” S.A. - CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE I METODY REALIZACJI POLITYKI REMONTOWEJ

Andrzej GAJOS - TAURON Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III
Wiesław TOCZEK - Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.
Sławomir RAJCA - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
REMONTY MODERNIZACYJNO-ODTWORZENIOWE TURBIN TG-2 I TG-4 W TAURON Wytwarzanie S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNIA JAWORZNO III

Roman WOJTKIEWICZ - EDF Polska CUW Sp. z o.o.
ZNACZENIE DIAGNOSTYKI W PROCESIE UTRZYMANIOWYM KOTŁÓW I PRAKTYCZNE SKUTKI FINANSOWO-TECHNICZNE JEJ ZANIECHANIA LUB NIEWŁAŚCIWEGO PROWADZENIA

Grzegorz PAKUŁA - Grupa POWEN-WAFAPOMP S.A.
PLANOWANIE REMONTÓW POMP NA PODSTAWIE ANALIZY ENERGOCHŁONNOŚCI

Sylweriusz BRZUSKA, Mariusz ŁUCKI - Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa
ZASADY DIAGNOSTYKI I OCENY TRWAŁOŚCI EKSPLOATACYJNEJ ELEMENTÓW KOTŁÓW I RUROCIĄGÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH PEŁZANIA

Stanisław NOWORYTA - TAURON Wytwarzanie S.A.
Wojciech MURZYNOWSKI - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
Sławomir BIAŁEK - Netinfo Sp. z o.o.
SYSTEM ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ BLOKÓW 200 MW W TAURON WYTWARZANIE S.A.

Jerzy TRZESZCZYŃSKI - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
DIAGNOSTYKA DŁUGO EKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH - KWALIFIKOWANIE ELEMENTÓW DO PRACY POWYŻEJ 300.000 GODZIN

Wojciech MURZYNOWSKI - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
Marian RYBAK - ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
Radosław STANEK - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
SYSTEM DIAGNOSTYCZNY DLA MODERNIZOWANYCH BLOKÓW 200 MW W GRUPIE ENERGA

Adam KOPEĆ, Paweł BOBROWSKI - TurboCare Sp. z o.o.
WYKORZYSTANIE KOMPILACJI METOD ULTRADŹWIĘKOWYCH W DIAGNOSTYCE DO BADAŃ ELEMENTÓW TURBIN

Jerzy TRZESZCZYŃSKI, Radosław STANEK - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
OCENA RYZYKA JAKO WSPARCIE DIAGNOSTYKI DŁUGOEKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

Paweł GAWRON, Sylwia DANISZ - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
DOSTOSOWANIE ZAKRESU BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W WARUNKACH WSPÓŁSPALANIA BIOMASY

Wojciech BRUNNÉ - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
DIAGNOSTYKA DŁUGO EKSPLOATOWANYCH URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH – KŁOPOTY, NIESPODZIANKI I PUŁAPKI

Andrzej BŁASZCZYK - Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, PBW HYDRO-POMP Sp. z o.o.
Grzegorz KOŹBA, Dariusz WOŹNIAK, Andrzej BŁASZCZYK - PBW HYDRO-POMP Sp. z o.o.
MONITOROWANIE PRACY POMP ZASILAJĄCYCH

Roman SZCZĘSNY, Wojciech GÓRNIAK, Ireneusz STĘPIŃSKI - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH PODCZAS MODERNIZACJI BLOKÓW ENERGETYCZNYCH W PGE GiEK S.A. ODDZIAŁ ELEKTROWNI BEŁCHATÓW

Ewald GRZESICZEK, Sławomir RAJCA - Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o.
REWITALIZACJA STALIWNYCH ELEMENTÓW TURBIN PAROWYCH - TECHNOLOGIA BEZ MANKAMENTÓW

Jacek KIPIŃSKI, Jerzy SZKLARZ – Zakłady Remontowe Energetyki Katowice S.A.
NAPRAWA PRZEZ SPAWANIE WIRNIKÓW TURBIN PAROWYCH

Zdzisław PAWLAK, Czesław KRUGIOŁKA - Zespół Elektrowni PAK S.A.
Radosław WIŚNIEWSKI - TurboCare Sp. z o.o.DIAGNOSTYKA JAKO PODSTAWA ODBUDOWY I OPTYMALNEGO DOSTOSOWANIA TURBOZESPOŁU O MOCY 50 MW ORAZ JEGO URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH DO WSPÓŁPRACY Z NOWYM KOTŁEM BIOMASOWYM W ELEKTROWNI KONIN