XII Konferencja Naukowo-Techniczna

UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

 

REFERATY:

Adam Jakubik
Wpływ mechanizmu wytwarzania pary, liniowej prędkości przepływu wody, hide out i konstrukcji kotłów na trwałość rur ekranowych

Adam Kozera, Helena Kopel, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Ścieki komunalne — czy mogą stanowić potencjalne źródło uzupełnienia obiegów wodnych elektrowni?

Mieczysław MAZUREK, Elektrownia, Kozienice S.A.
Barbara Kurakowska, Krzysztof Szyndler, Energotechnika - Projekt Sp. z o.o. Grupa Polimex — Mostostal
Demineralizacja wody wiślanej w Elektrowni Kozienice S.A.

Jacek Grygierczyk, Pracownia Wodno-Chemiczna EKONOMIA Sp. z o.o.
Marek Pruszczyński, PKE S.A. ZEC Bielsko-Biała
Obróbka wstępna klasyczna czy membranowa – optymalny wybór z punktu widzenia celu

Krzysztof Perzyński, Veolia Water Systems Sp. z o.o.
AQUAMOVE™ przewoźne stacje zmiękczania i demineralizacji wody do 250 m3/h. Prezentacja zastosowania stacji AQUAMOVE™ w 2007 r. w Elektrowni Pątnów II

Antoni Litwinowicz, Energopomiar Sp. z o.o.
Kontrola pracy SUW w świetle dotrzymania postanowień zawartych w PN EN 12952-12 w szczególności w zakresie zawartości substancji organicznych

Dorota Sąkol, PKE S.A. Elektrownia Łagisza
Usuwanie substancji organicznych z wody technikami membranowymi

Jacek Kościukiewicz, Ashland Poland Sp. z o.o.
Zastosowanie polystabil kwi do stabilizacji wody chłodzącej w elektrociepłowni EON SCHOPKAU, Niemcy

Jacek Grygierczyk, Jacek Żelazny, Pracownia Wodno-Chemiczna EKONOMIA Sp. z o.o.
Andrzej PLECHA, Elektrownia Rybnik S.A.
Paweł Gawron, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Elektrownia Rybnik — Stacja Przygotowania Wody dla uzupełnienia obiegu chłodzącego i instalacji pomocniczych oraz bocznik obiegu chłodzącego

Kazimierz Maciejewski, Dalkia Poznań ZEC S.A.
Optymalizacja pracy instalacji do demineralizacji wody w EC II POZNAŃ — KAROLIN

Alfred Śliwa, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Pomiary i badania chemiczne elementem oceny stanu technicznego urządzeń

Filip Klepacki, Alfred Śliwa, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Osady miedzi na powierzchniach ogrzewalnych kotłów

Sławomir Twardowski, Marian Maciejko, Energopomiar Sp. z o.o.
Marian Kozupa, Jolanta Sajewicz, ICSO Blachownia
Możliwości stosowania preparatów aminowych w energetyce

Paweł Gawron, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Pasywacja rurek mosiężnych na czas początkowej eksploatacji wymienników sposobem na ograniczenie ilości uszkodzeń korozyjnych

Paweł Urbaś, Andrzej Kowalczyk, Nasco Polska Sp. z o.o.
Legionella w przemysłowych obiegach chłodzących

Krzysztof Chyliński, PALL Poland Sp. z o.o.
Filtracja kondensatu turbinowego — podstawy i sposoby oceny skuteczności stosowanych metod filtracji

Grażyna Bednarek, Zenona Nitecka, BOT Elektrownia Bełchatów S.A.
Akredytacja poborów węgla brunatnego i odpadów paleniskowych dla potrzeb monitoringu CO2 w BOT Elektrowni Bełchatów S.A.

Sławomir Twardowski, Jan Szastok, Marian Mazurkiewicz, Energopomiar Sp. z o.o.
Wpływ instalacji poboru próbki na jakość oznaczania wielkości fizykochemicznych czynnika obiegowego

Włodzimierz Błasiak, Mobotec Europe AB (NALCO MOBOTEC)
Technologia redukcji NOx, SOx oraz współspalania węgla z dużą ilością biomasy w kotłach energetycznych

Kazimierz Majka, Wojciech Majka, Ecol Sp. z o.o.
Poprawnie smarować i diagnozować, czy przedwcześnie remontować?

Sławomira Wnuk
Udział służb chemicznych w procesie monitorowania wielkości emisji CO2 oraz w procesie rozliczeń „zielonej” i ,,czerwonej” energii

Edmund Bortkun, Grzegorz Tabisz, Jan Marjanowski, Centrum Badawczo Wdrożeniowe UNITEX Sp. z o.o.
Bezpieczne dozowanie hydrazyny do układów wodno-parowych

Steve Ragan, Jacobi Carbons Production & Research Ltd.
Zastosowanie węgli aktywnych AquaSorb® w celu ochrony żywic jonowymiennych w procesie demineralizacji i uzdatniania kondensatu