XII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe

DIAGNOSTYKA I REMONTY URZĄDZEŃ CIEPLNO-MECHANICZNYCH ELEKTROWNI

Modernizacje urządzeń energetycznych w celu przedłużenia ich eksploatacji powyżej 300.000 godzin

 

REFERATY:

Jerzy Trzeszczyński, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Ocena stanu technicznego i prognozowanie trwałości elementów krytycznych urządzeń cieplno-mechanicznych przewidzianych do eksploatacji powyżej 300 000 godzin

Alfred Śliwa, Paweł Gawron, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Wpływ warunków chemicznych pracy bloków energetycznych na możliwość przedłużania ich eksploatacji powyżej 300 000 godzin

Filip Klepacki, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Dariusz Wywrot, EDF Polska Sp. z o.o.
Trwałość wężownic przegrzewaczy wtórnych w warunkach niskoemisyjnego spalania

Jerzy Dobosiewicz, Radosław Stanek, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Niektóre uszkodzenia łopatek części NP turbin przy ograniczonych przepływach czynnika

Wojciech Brunné, Ewa Zbroińska-Szczechura, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.
Rekomendacje w zakresie badań i oceny stanu technicznego urządzeń cieplno-mechanicznych elektrowni podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego, których czas pracy może przekroczyć 300 000 godzin

Ewald Grzesiczek, Sławomir Rajca, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Stefan Kotowski, PROZAMECH P.M. i R.U.E.
Możliwości, ograniczenia i warunki przedłużenia eksploatacji turbin 200 MW powyżej 300 tys. godzin

Ewaid Grzesiczek, Wojciech Murzynowski, Radosław Stanek, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Wybrane problemy obliczeniowej analizy trwałości mocowania łopatek części niskoprężnych turbin

Radosław Fechner, Ryszard Ryguła, PKE S.A. Elektrownia Łaziska
Doświadczenia eksploatacyjne i prognozy dalszej eksploatacji wirników części NP z wylotem ND37 w PKE S.A. Elektrowni Łaziska

Krzysztof Badyda, Janusz Lewandowski, Politechnika Warszawska
Perspektywy eksploatacji zasobów polskiej energetyki w uwarunkowaniach emisyjnych wynikających z regulacji unijnych

Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski, Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych "Pro Novum" Sp. z o.o.
Sławomir Białek, Netinfo Sp. z o.o.
Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym majątku produkcyjnego grupy elektrowni z wykorzystaniem platformy informatycznej LM System PRO®+

Bohdan Węglowski, Politechnika Krakowska
Porównanie rzeczywistych warunków eksploatacji kotłów z przepisami kotłowymi i zaleceniami producentów kotłów

Andrzej Rusin, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej
Komputerowe wspomaganie decyzji eksploatacyjnych i remontowych bloków energetycznych

Czesław Krugiołka, ZE Pątnów-Adamów-Konin S.A.
Adam Drzozga, Energoprojekt Katowice S.A.
Przedłużenie eksploatacji o 20 lat turbozespołu TK-50 w Elektrowni Konin poprzez odbudowę jego stanu technicznego i przystosowanie do współpracy z nowym kotłem na biomasę

Sean Hampton, European Technology Deyelopment Ltd. (Wielka Brytania)
Nowatorskie rozwiązania w zakresie oceny żywotności elektrowni i wydłużania jej eksploatacji

Andrzej Błaszczyk, Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe HYDRO-POMP Sp. z o.o.
Stefan Najdecki, Adam Papierski, Jerzy Staniszewski, Politechnika Łódzka
Diagnostyka wirnika turbiny ciepłowniczej w aspekcie przedłużenia eksploatacji

Lech Bojek,Bogusław Żabowski, Vattenfall Heat Poland S.A.
Strategia utrzymania urządzeń produkcyjnych

Anna Rehmus-Forc, Wojciech Radulski, Alstom Power Sp. z o.o. w Warszawie, Oddział w Elblągu
Szanse i zagrożenia podczas wydłużania żywotności turbin

Radosław Wiśniewski, Tom Smith, TurboCare Sp. z o.o.
Modernizacje, regeneracja, odbudowa uszkodzonych tarcz wirnikowych, wrębów łopatkowych i łopatek, po awariach i po defektach na skutek wielogodzinnej eksploatacji (korozja naprężeniowa) w celu przedłużenia żywotności i pracy wirników turbin na przykładach napraw, modernizacji i regeneracji wirników zainstalowanych w elektrociepłowniach i siłowniach zawodowych

Jerzy Kurzak, Wojciech Rzepka, ZRE Katowice S.A.
Rozbudowa centrum produkcyjnego ZRE Katowice SA w celu zwiększenia potencjału technologicznego i wykonawczego dla modernizacji i napraw urządzeń cieplno-mechanicznych w celu przedłużenia ich czasu pracy powyżej 300 000 godzin

Bernard Liszowski, Jacek Kipiński, ZRE Katowice S.A.
Technologie wydłużania żywotności turbin parowych na przykładzie dotychczas zrealizowanych projektów

 

PREZENTACJE:

Wojciech Majka, Andrzej Grudzień, Ecol Sp. z o.o.
Polskie firmy w służbie energetyki atomowej — doświadczenia Ecol Sp. z o.o. z Rybnika w świadczeniu usług dla elektrowni atomowych