Ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja 2018, Nr 9
Tomasz Gawroński - Pro Novum sp. z o.o.; Ewa Kręcielewska, Tomasz Żarnowski - Veolia Energia Warszawa S.A.; Wiesław Maliszewski - Pomiary drgań rurociągów ciepłowniczych