Przegląd Spawalnictwa 2011, Nr 7
Jerzy Dobosiewicz, Wojciech Brunné - Przyczyny nieszczelności rurociągu wody amoniakalnej w obszarze połączeń spawanych